18 listopada odbyły się w Stężycy Dekanalne rozgrywki halowej piłki nożnej ministrantów o puchar dziekana stężyckiego. Celem rozgrywek jest stworzenie możliwości spotkania ministrantów i lektorów z wielu środowisk, nawiązywanie nowych znajomości, budowanie wspólnoty oraz zabawa. Jest to też okazja formacyjna do zaangażowania działań liturgicznych i szkoleniowych podczas tych integracyjnych spotkań. Ministranci z naszej parafii zajęli w trzech kategoriach wysokie miejsca i tak: Szkoła Podstawowa I miejsce, Gimnazjum II miejsce i Szkoła Średnia II miejsce. Gratulujemy naszej służbie liturgicznej i życzymy dalszych sukcesów, a z ministrantami z Szkoły Podstawowej 9 grudnia wyjeżdżamy na rozgrywki rejonowe do Starej Kiszewy.  

     W dniach 5 - 12 listopada trwała parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Nawiedziliśmy, dla nas chrześcijan, najważniejsze miejsca związane z życiem Pana Jezusa, Maryi i Józefa. Czytając w tych miejscach fragmenty Pisma Świętego mogliśmy stwierdzić, że to właśnie tutaj, w tym miejscu, dokonało się opisane przez natchnionych autorów to wydarzenie. Z modlitwą w sercu stanęliśmy w Wieczerniku, na Golgocie dotykając świętej skały oraz szczególnym przeżyciem było wejście do pustego Grobu Pana Jezusa. Z całą pewnością ten czas pobytu w Ziemi Świętej można nazwać dniami wielkich, biblijnych rekolekcji.

Znalezione obrazy dla zapytania ziemia swieta

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Po raz kolejny nasza młodzież zaangażowała się w Akcja Zapałka, której głównym celem jest pozyskanie funduszy na nagrobki zmarłych pensjonariuszy z stężyckiego DPS-u. W tym roku w tej akcji udało się zebrać 3642,13 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło.