3 maja obchodziliśmy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza. 
Główne uroczystości w naszej gminie odbyły się w Stężycy, w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, a po uroczystej Mszy Świętej udaliśmy się w pochodzie do figury Matki Bożej gdzie odbyła się dalsza część uroczystości majowych. 
W Niedzielę 22. kwietnia Stężyca po raz trzynasty zakwitła żonkilami. Od samego rana odbywała się bowiem zbiórka w ramach akcji Żonkil Kwiatem Nadziei dla Hospicjum. Tegoroczna suma - 6000,81 zł została w pełni przekazana na rzecz Kartuskiego Hospicjum CARITAS.

Trzynasta kwesta to dla żonkilowej akcji w naszej parafii duża zmiana, ponieważ w kwietniową niedzielę odbywała się jedynie zbiórka do puszek. Tradycyjny zaś festyn, na który już teraz zapraszamy, odbędzie się 24 czerwca w amfiteatrze. 

 

 

Wielu spośród naszych parafian w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przystąpiło do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Inicjatywa ta ma celu obronę dziecka poczętego przed różnymi zagrożeniami, które mogą na nie czyhać. Duchowa Adopcja trwa przez 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej dziesiątki tajemnicy różańca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Modlitwa codzienna:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. 

 

W drugą Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego podczas mszy św. o godzinie 13.00 zostały pobłogosławione książeczki do modlitwy dzieci komunijnych.
Modliliśmy się wspólnie.
"Ojcze nieskończenie dobry, ty przez swojego Syna pouczałeś nas, że zawsze winniśmy się modlić i nigdy nie ustawać, wejrzyj łaskawie na te dzieci, które powierzyłeś naszej opiece. umocnij w ich sercach ducha pobożności, aby umiały modlić się zgodnie z Twoją wolą. Niech te książeczki będą im pomocą w wytrwałej modlitwie i postępowaniu na drodze zbawienia. Pobudź wiarę rodziców i wychowawców, aby słowem i przykładem uczyli dzieci trwać na rozmowie Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.