Na początku grudnia młodzież z klas 7 Szkoły Podstawowej i 2 Gimnazjalnych uczestniczyli w rekolekcjach kerygmatycznych, których głównym celem jest osobiste spotkanie Jezusa Chrystusa i uznanie go za swojego Pana i Zbawiciela i w tej perspektywie  kreowanie dalszego swojego życia. Uczestnicy rekolekcji z 3 parafii naszego dekanatu: Gołubia, Skorzewa i Stężycy usłyszeli od prowadzących sześć konferencji: o Miłości Bożej, Grzechu, Zbawieniu, Wierze i Nawróceniu, Duchu Świętym i o Wspólnocie. Po każdej konferencji następowało świadectwo prowadzących rekolekcje. Młodzież angażowała się w szkołę śpiewu i dynamiki jakie przygotowali dla nich rekolekcjoniści. Niech czas przeżytych rekolekcji będzie dla naszej młodzieży umocnieniem ich wiary i pogłębieniem ich relacji z Panem Jezusem.

Z wielką radością rok rocznie obchodzimy odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki naszej parafii. Sumie odpustowej przewodniczył ks. prałat Marian Szczepiński, który w homilii mówił, że każdy z nas ma być martyrium, czyli świadkiem wiary. Św. Katarzyna, patrząc po ludzku przegrała swoje życie, ale patrząc z bożej pedagogii, nie tylko nie straciła swojego życia, ale je zyskała i stała się świadkiem Tego, który ją nieustannie prowadził i umacniał. Niech zatem przykład naszej patronki, będzie dla każdego z nas determinantem do coraz głębszej i mocniejszej więzi oraz relacji z Mistrzem z Nazaretu.

W dniach od 22 do 24 listopada w naszej parafii odbywały się rekolekcje, w tym roku wyjątkowe, ponieważ były one odnowieniem misji świętych, które odbywaliśmy w zeszłym roku. Rekolekcjonistą jak przed roku był ks. prałat Marian Szczepiński. W swoich naukach, prowadził nas po górach w Ziemi Świętej. Pierwszego dnia byliśmy na Górze Kuszenia, gdzie od Chrystusa uczyliśmy się przezwyciężać nasze pokusy, którymi nieustannie nęci nas szatan. Drugiego dnia ojciec rekolekcjonista zaprowadził nas na Górę Zatracenia, na której tak często współczesny człowiek po raz kolejny próbuje stracić Jezusa jednak nieco inaczej bo przez swoje wybory, decyzje, które powodują, że oddalamy się od Niego. Zaś ostatniego dnia byliśmy na Górze Błogosławieństw, gdzie każdy kto wypełnia wolę samego Jezusa może doświadczyć szczęścia, które jest zapisane w każdym z nas. Nich święty czas rekolekcji, który przeżyliśmy przyniesie w nas obfite owoce w postaci przemiany serca. 


18 listopada odbyły się w Stężycy Dekanalne rozgrywki halowej piłki nożnej ministrantów o puchar dziekana stężyckiego. Celem rozgrywek jest stworzenie możliwości spotkania ministrantów i lektorów z wielu środowisk, nawiązywanie nowych znajomości, budowanie wspólnoty oraz zabawa. Jest to też okazja formacyjna do zaangażowania działań liturgicznych i szkoleniowych podczas tych integracyjnych spotkań. Ministranci z naszej parafii zajęli w trzech kategoriach wysokie miejsca i tak: Szkoła Podstawowa I miejsce, Gimnazjum II miejsce i Szkoła Średnia II miejsce. Gratulujemy naszej służbie liturgicznej i życzymy dalszych sukcesów, a z ministrantami z Szkoły Podstawowej 9 grudnia wyjeżdżamy na rozgrywki rejonowe do Starej Kiszewy.