Po raz kolejni kolędnicy misyjni pojęli się wysiłku i wyruszyli do naszych domów, aby przybliżyć nam sytuację dzieci zamieszkałych w Syrii i w Libanie.
Fragment z kolędy: 
Dziecko z Syrii: Zostańmy Jego misjonarzami, / zanieśmy światu Dobrą Nowinę / Kochając myślą, słowem i czynem. / O dar pokoju prośmy usilnie, / bo dzieciom w Syrii potrzebny pilnie. / kto je ochroni od ran i kul, /pomoże wytrwać, uśmierzy ból? / Bez domu, szkoły, mamy i taty / z ranami w sercu jak wielki krater.
Na ten cel dzieci zebrały 3764,83.

Boże Narodzenie to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Od czasów apostolskich i okresu Ojców Kościoła, wierni pragnęli celebrować tajemnicę wcielonego Słowa - Jezusa Chrystusa. Chociaż dzisiaj kojarzy się nam z choinką, lampkami i kolędami, dawniej to było bardzo uroczyste i podniosłe święto, a "chwała na wysokości Bogu", którą śpiewamy co niedziela, była hymnem, który powstał własnie na potrzeby tej czcigodnej uroczystości. Boże Narodzenie jest jednym z dwóch dni w roku, w którym każdy kapłan może bez specjalnej zgody odprawić 3 Msze Święte, zgodnie z podanymi formularzami (tekstami modlitwy): Mszę Pasterską, Mszę Anielską i Mszę Królewską. 

Wzorem lat ubiegłych w drugi dzień świąt nasi parafianie przybyli całymi rodzinami, aby razem uczcić Nowonarodzonego Jezusa. Tym razem towarzyszyła im schola, która zaprezentowała swój bożonarodzeniowy repertuar. Znajomość kolęd polskich, a nawet kaszubskich wykazały się dzieci z naszej parafii oraz przyjezdni goście. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą dzieci zgromadzonych wokół stajenki.

Roraty tak jak cały adwent były bardzo krótkie. Spotykaliśmy się na porannych mszach świętych poświęconych Najświętszej Maryi Pannie, aby razem z Nią przygotować się na spotkanie z Panem Jezusem. Tegoroczne roraty odbywały się pod hasłem "Niepokalana moja Mama". Każdego dnia patronował nam inny święty, który przybliżał nam postać Najświętszej Panienki. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za tak gorliwe uczestnictwo w roratach.

Dnia 10 grudnia dzieciom z klas 3 Szkoły Podstawowej ks. Proboszcz poświęcił medaliki, a następnie ich rodzice nałożyli je swoim dzieciom na szyję. 
Medalik to znak naszej przynależności do ludzi wierzących, oby dzieci, które dzisiaj otrzymały medalik nosiły go zawsze z wielką pobożnością i szacunkiem.

Ks. prof. Janusz Pasierb pięknie napisał: "Adwent to świt. Adwent to daleki tłumny fryz pełen postaci i zdarzeń, nieczytelny i pozbawiony sensu, gdyby w Betlejem (...) nie narodziło się dziecko, któremu nadano imię Jezus, a którego matką była Maryja. Adwent to pustynia, na której widać wyniosłą postać odzianą w skórę wielbłąda. Adwent to nasze życie. Adwent to liturgia (...) Adwent to czas przychodzenia Tego, który jest zawsze, znajomy i nieznajomy".
W dziejach ludzkości przyjście Syna Bożego na ziemię jest podwójne: przez łaskę narodził się On w ubogiej grocie w Betlejem, przez łaskę także ma się Bóg narodzić w naszych duszach - aby je uświęcić, abyśmy mogli skorzystać z owoców Jego pierwszego przyjścia na ziemię i aby dane nam było usłyszeć przepełniający wielką radością Jego wyrok, gdy na końcu wieków jako Sędzia po raz drugi przyjdzie na ziemię. Ale z łaską trzeba nam współpracować i owo narodzenie Boga w nas nie nastąpi, jeżeli nie przygotujemy na nie naszych dusz. Aby nam w tym niełatwym dziele dopomóc, liturgia stawia przed nami wielkie postaci adwentowe. 

IZAJASZ - jest dla nas kimś niezwykle pouczającym, ponieważ już samo jego hebrajskie imię „Jeszaja” oznacza „Zbawieniem jest Jahwe”. Gdy został powołany do wielkiej misji proroka przez anioła, lękał się tego zadania. Mówił: „Biada mi! Jestem zgubiony! (…) moje oczy oglądały Króla, Pana zastępów!”. A przecież nikt, kto oglądał Boga oczami, jak uważano – nie mógł pozostać przy życiu. Wielka pokora Izajasza została zauważona i doceniona, bo anioł oczyścił Izajasza ogniem, czyniąc go zdolnym i godnym do podjęcia nowej roli. Ta postawa Izajasza jest dla nas wzorem, bo do tego, by przyznać się do swych grzechów i słabości, trzeba właśnie pokory. 

JAN CHRZCICIEL - w Adwencie jest on dla nas bardzo wyrazistym świadkiem tego, co w człowieku i z człowiekiem potrafi dokonać Bóg. Jeśli tylko wsłuchamy się w ten adwentowy „głos wołającego na pustyni” wzmocniony doświadczeniem dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, lepiej zrozumiemy, że gdy Bóg przychodzi, nie można żyć po staremu! Dopóki nie będziemy więc unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła, ciągle będą kłopoty z powtórnym przyjściem Chrystusa.

JÓZEF - uczy nas w Adwencie prostej, szczerej wiary i wielkiej odwagi w pełnieniu wezwania Boga. We współczesnym świecie skrupulatnego kalkulowania „za” i „przeciw” oraz setek pomysłów na szczęście jawić się może jako postać wręcz nie z tego świata, ale jak pokazuje nam jego życiowa droga tylko wierność Ewangelii i Bożemu wezwaniu jest jedynym słusznym wyborem. Zawsze trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – to przesłanie dla nas od św. Józefa.

MARYJA - 
jest dla nas w adwentowym czasie wzorem zaufania. Wiele pisze się o jej posłuszeństwie. Rozważając scenę zwiastowania, skupiamy się zazwyczaj na słowach: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” I słusznie. Bo to najcudowniejsza odpowiedź, jaką człowiek dał i może dać Bogu! Jednakże nie byłoby tego zdecydowanego „Tak!” Maryi, gdyby nie zaufanie Bogu, że skoro zlecił jej tak niesamowity i niepojęty plan, to zadba też o jego „szczegóły”. Trzeba podkreślić, że Maryja nie była ubezwłasnowolnionym narzędziem w rękach Boga, który wymyślił sobie ekscentryczny plan zbawienia ludzi. W zwiastowaniu jak i przez całe swoje życie Maryja była wolna! Mogła działać, decydować, błądzić i wybierać. I wybierała. Zawsze Boga. Konsekwentnie. A dlaczego? Bo Mu bezgranicznie ufała. Jej posłuszeństwo bez zaufania byłoby w tej sytuacji tylko „pobożną tresurą”.