W piątek, 28 lutego 2020 odbyło się uroczyste poświęcenie nowej Drogi Krzyżowej.

Przejdź do galerii

W dniach od 26 do 29 lutego odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne "Seminarium Odnowy Wiary", które poprowadził ks. Marcin Kunda.

Przejdź do galerii

26 lutego rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu w Kościele.

Przejdź do galerii

 

Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna zaleca pełne stosowanie się do rozporządzeń władz państwowych w związku z koronawirusem.

Komunikat Biskupa Pelplińskiego

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii -  są wyrazem miłości bliźniego.

Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32)  oraz  o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.

Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.

Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

 

+ Ryszard Kasyna

           Biskup Pelpliński

 

                Dostosowując się do powyższego komunikatu Księdza Biskupa Diecezjalnego;

       W naszej parafii:

-  w soboty Msze św. z liturgii niedzielnej o godz. 16.30 i 18.00

- w niedziele Msze św. o godz. 8.00, 9.30 (Gostomie), 11.00, 13.00, 15.00, 17.00

- Gorzkie Żale - indywidualnie w gronie rodziny w domu

- zapraszamy do łączności modlitewnej w modlitwie różańcowej o godz. 20.30 w naszych domach