Wspólnota liczy 32 dzieci w wieku 10 - 14 lat. Spotkania odbywają się w salce   katechetycznej co dwa tygodnie pod przewodnictwem jednej z katechetek. Każde spotkanie połączone jest ze śpiewem, modlitwą i maryjnym rozważaniem. W lipcu 1995 roku wspólnota uczestniczyła w ogólnopolskim spotkaniu Dzieci Maryi w Niepokalanowie. Z okazji tego spotkania zorganizowano również pielgrzymkę autokarową do sanktuarium maryjnego w  Licheniu. Dzieci Maryi zaznaczają szczególnie swój udział w procesjach eucharystycznych. Członkowie Wspólnoty Dzieci Maryi biorą udział w rekolekcjach w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.