Z wielką radością rok rocznie obchodzimy odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki naszej parafii. Sumie odpustowej przewodniczył ks. prałat Marian Szczepiński, który w homilii mówił, że każdy z nas ma być martyrium, czyli świadkiem wiary. Św. Katarzyna, patrząc po ludzku przegrała swoje życie, ale patrząc z bożej pedagogii, nie tylko nie straciła swojego życia, ale je zyskała i stała się świadkiem Tego, który ją nieustannie prowadził i umacniał. Niech zatem przykład naszej patronki, będzie dla każdego z nas determinantem do coraz głębszej i mocniejszej więzi oraz relacji z Mistrzem z Nazaretu.