18 listopada odbyły się w Stężycy Dekanalne rozgrywki halowej piłki nożnej ministrantów o puchar dziekana stężyckiego. Celem rozgrywek jest stworzenie możliwości spotkania ministrantów i lektorów z wielu środowisk, nawiązywanie nowych znajomości, budowanie wspólnoty oraz zabawa. Jest to też okazja formacyjna do zaangażowania działań liturgicznych i szkoleniowych podczas tych integracyjnych spotkań. Ministranci z naszej parafii zajęli w trzech kategoriach wysokie miejsca i tak: Szkoła Podstawowa I miejsce, Gimnazjum II miejsce i Szkoła Średnia II miejsce. Gratulujemy naszej służbie liturgicznej i życzymy dalszych sukcesów, a z ministrantami z Szkoły Podstawowej 9 grudnia wyjeżdżamy na rozgrywki rejonowe do Starej Kiszewy.